Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
  ID: 5082650

Stacja uzdatniania wody Lubachów 
„Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”,
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
Źródłem wody surowej jest zaporowy Zbiornik Lubachowski o pojemności 8 mln m3 i powierzchni 60 ha. Studnia
ujęciowa dla SUW „Lubachów” usytuowana jest w odległości 20 m od zapory.
Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym, z ujęcia można pobrać maksymalnie ...
„Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”,
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
Źródłem wody surowej jest zaporowy Zbiornik Lubachowski o pojemności 8 mln m3 i powierzchni 60 ha. Studnia
ujęciowa dla SUW „Lubachów” usytuowana jest w odległości 20 m od zapory.
Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym, z ujęcia można pobrać maksymalnie 30 000 m3/d wody.
W chwili obecnej realizowany jest I etap przebudowy SUW
Docelowa wydajność stacji uzdatniania wody - po zakończeniu przebudowy - to Qśrd=6
000m3/d (Qhśr=250m3/h). Zaprojektowany układ technologiczny będzie umożliwiał ujmowanie i uzdatnianie
wody w maksymalnej ilości Qmaxd=8 400 m3/d (Qhmax=350m3/h).
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane m.in.:
• przebudowę budynku filtrów w zakresie instalacji ozonowania i filtrów węglowych oraz instalacji osuszania
powietrza,
• budowę kolumny ozonowania wraz z fundamentem,
• przebudowę budynku osadników i chemicznego w zakresie instalacji wentylacyjnych i osuszania powietrza,
• likwidację dwóch budynków magazynowych,
• likwidację poletek osadu pokoagulacyjnego (3 szt.),
• likwidację komory pomiarowej,
• przebudowę istniejących odstojników wód popłucznych,
• przebudowę budynku stacji odwadniania osadu i pompowni wody surowej,
• likwidację oraz przebudowę części istniejących sieci kanalizacji deszczowej,
• budowę nowych odcinków sieci kanalizacji deszczowej i technologicznej,
• likwidację istniejących oraz wykonanie nowych linii kablowych energetycznych nn zasilających i sterowniczych
oraz oświetlenia terenu,
• wykonanie placu manewrowego z płyt ażurowych oraz przebudowę istniejącego.
źródło:
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 2014-08-02
  komentarze: 0
  Budowa obiektu http://dolny-slask.org.pl/5638573,foto.html?idEntity=5082650 ...
 • Data: 2014-11-02
  komentarze: 0
  Lubachów. Stacja Uzdatniania Wody
 • Data: 2014-11-02
  komentarze: 0
  Lubachów. Stacja Uzdatniania Wody
 • Data: 2015-07-18
  komentarze: 0
  Nowy budynek stacji uzdatniania wody.
 • Data: 2016-04-16
  komentarze: 0
  Widok z korony zapory na stację uzdatniania wody.
 • Data: 2016-05-16
  komentarze: 0
  Stacja uzdatniania wody, widok z korony zapory.
 • Data: 2016-07-02
  komentarze: 0
  Fragment stacji uzdatniania wody, widok z zapory.
 • Data: 2019-01-22
  komentarze: 0
  Stacja uzdatniania wody w Lubachowie (górna część). Budynek filtrów
 • Data: 2019-01-22
  komentarze: 0
  Stacja Uzdatniania Wody Lubachowie (dolna część). Plac i budynek ...
 • Data: 2019-01-22
  komentarze: 0
  Stacja Uzdatniania Wody Lubachowie (dolna część). Plac i budynek ...

Stacja uzdatniania wody Lubachów na innych fotografiach
 • 2019
 • 2019
 • 2019